koulutus.jpg

Olen kouluttanut yrityksissä ja julkisella sektorilla, oppilaitoksissa ja ammattiliitoissa, julkishallinnossa ja luovan työn firmoissa. 

Olen vetänyt ryhmäytymiskoulutuksia, tyhy- ja veso -päiviä. Olen opettanut ilmaisua, kohtaamista, luovaa kirjoittamista ja pedagogista ajattelua. Toisaalta olen räätälöinyt koulutuksia täysin tilaajan tarpeista lähtien. 

Jos haluat uusia näkökulmia, heittäytymistä luovuuteen tai vaikkapa parempaa tiimihenkeä, ota yhteyttä!